Domowa
Produkty
O TS Plzen
Historia
Referencje
Jakość -ISO 9001
Kontakt
Cukrownie
Wyposażenie dla cukrowni to tradycyjny wyrób TS Plzen. Początek ich produkcji sięga 1932 r. Od tego czasu wyeksportowano cukrownie dla trzciny cukrowej do 16 krajów świata - Azji, Afryki i Ameryki Północnej.

TS Plzen dostarcza klientom kompletną gamę usług - doradztwo, przygotowanie studiów wykonalności, projektowanie, dokumentacja produkcyjna, produkcja, dostawa urządzeń, montaż, uruchomienie cukrowni, wyszkolenie personelu oraz pomoc ekspertów TS Plzen w operacyjnym uruchomieniu cukrowni.y.
TS Plzen produkuje cukrownie o mocy produkcyjnej od 500 do 20000 ton trzciny cukrowej dziennie. Produkuje też oddzielne bloki operacyjne i pojedyncze maszyny cukrowni.

Długoletnie doświadczenie w produkcji i dostawach urządzeń dla cukrowni stało się bardzo użyteczne dla modernizacji istniejących cukrowni. Zmniejszenie kosztów inwestycji, zwiększenie zdolności produkcyjnej i procentu uzyskiwania cukru z trzciny oraz ograniczenie kosztów produkcji - to główne zalety projektów modernizacyjnych TS Plzen.